Kerkklok restauratie
Kloksgewijs_startpagina
Kloksgewijs_contact
Kloksgewijs_Over ons
Kloksgewijs_kwaliteit
Kloksgewijs_Perrot
Kloksgewijs_NIS-Time
Gevelklok
Gevelklok nieuw
Gevelklok onderhoud
Grootse klok van Kloksgewijs
Kloksgewijs_grootste klok van Nederland
Kloksgewijs grootste klok ter wereld
Kloksgewijs_kerkklok
Luidklokken ontkerking
Kloksgewijs_luidklokken
Luidklok nieuw
Luidklok onderhoud
Kerk_klok
Kerkklok nieuw
Kerkklok reparatie
Kerkklok restauratie
Kloksgewijs Torenuurwerk
Kloksgewijs toren uurwerk de juiste zorg
Kloksgewijs
Kloksgewijs torenuurwerk vervanging
Torenuurwerk anno 2013
Kloksgewijs buitenklok
Straatklok
Kloksgewijs buitenklok kwaliteit
LED klok
Inspiratie

Klokken van formaat

T 073 - 851 37 48

e info@kloksgewijs.nl

Kerkklok; reparatie en onderhoud


Ofschoon kerkklokken altijd en overal aanwezig zijn en het in principe altijd doen, neemt dit niet weg dat de klokken geen onderhoud nodig hebben.


Zonder onderhoud is het snel gedaan met de klok.

De natuurlijke vijand van een kerkklok is de natuur.

Niet een storm, dat stelt niets voor, maar de roep van de natuur.


De roep van de natuur zorgt ervoor dat wijzers en wijzerplaten zonder regulier onderhoud, onherstelbaar beschadigen.

Vogels en met name duiven zijn het grootste probleem. Niet de duif zelf, maar de uitwerpselen van een duif veroorzaken de schade aan de klok.


De zuren in de uitwerpselen vreten zich langzaam een weg door het metaal. Geen enkel metaal is opgewassen tegen deze verontreiniging en vroeg of laat gaat ook het beste materiaal ten onder.


Door regulier onderhoud kunnen de gevolgen tot een minimum beperkt blijven. Mocht er toch iets defect raken, dan kunnen wij alles weer zodanig herstellen dat alles weer werkt als vroeger.